Passatge Pere Calders

Passatge Pere Calders
Eixample
08015
BarcelonaLatitude: 2.1627684
Longitude: 41.3762347  • Centre que fomenta la biodiversitat


Escocells enjardinats per Escola Ferran Sunyer.
 

Passatge Pere Calders

Passatge Pere Calders
Eixample / Sant Antoni
08015 - Barcelona
Com s'hi va?

Escocells enjardinats per Escola Ferran Sunyer.
 

Itineraris que contenen aquest punt d'interès   x 1