Pi blanc a la plaça circular del Torrent de les Monges

Parc de Joan Raventós
Sarrià - Sant Gervasi
08034
Barcelona

https://ajuntament.barcelona.cat/atlesbiodiversitat/ca/


Latitude: 2.1169624
Longitude: 41.4022631  • Arbre d'interès


Les característiques d'aquest pi blanc (Pinus halepensis) són:
- el perímetre del tronc a 1,30 metres d'alçada és 2,77 metres
- capçada: 18 metres
El seu estat de conservació i estructural és bo.
Fotografia: Santiago Pastor

Pi blanc a la plaça circular del Torrent de les Monges

Parc de Joan Raventós
Sarrià - Sant Gervasi / Sarrià
08034 - Barcelona
Com s'hi va?

 https://ajuntament.barcelona.cat/atlesbiodiversitat/ca/
Les característiques d'aquest pi blanc (Pinus halepensis) són:
- el perímetre del tronc a 1,30 metres d'alçada és 2,77 metres
- capçada: 18 metres
El seu estat de conservació i estructural és bo.
Fotografia: Santiago Pastor