Pi pinyer del Club Tennis Barcelona

Carrer de Bosch i Gimpera, 5
Sarrià - Sant Gervasi
08034
Barcelona

http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient/menuitem.0d4d06202ea41e13e9c5e9c5a2ef8a0c/?vgnextoid=33c6aae06865a210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=c2fbed9f1a321310VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextfmt=formatDetall&lang=ca_ES


Latitude: 2.118316
Longitude: 41.3936653  • Arbre d'interès


Pi pinyer (Pinus pinea)
Situació: c. Bosch i Gimpera /c. Cardenal Vives i Tutó
UTM (x,y): 426404:4583030
Núm. de catàleg: 0111-04-96
Districte: Les Corts
Propietat: Públic
Característiques:
Alçària: 16 m
Volta de canó a 1,3 m.: 1,60 m.
Capçada (diàmetre): 10 m.
Any de catalogació: 1996
Data aproximada de naixement: 1896
Valoració:
Aquest Pinus pinea, juntament amb un altre peu, formava part del paisatge rural existent a les Corts. La urbanització de la zona i l'obertura de carrers va respectar aquests exemplars a l'hora de fer les obres quedant com a testimoni del passat d'aquesta zona, malhauradament un dels exemplars ha tingut que ser talat el mes de Novembre de 2009 per senescència.
Per més informació podeu visitar L'Atles de la Biodiversitat

Pi pinyer del Club Tennis Barcelona

Carrer de Bosch i Gimpera, 5
Sarrià - Sant Gervasi / Sarrià
08034 - Barcelona
Com s'hi va?

 http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient/menuitem.0d4d06202ea41e13e9c5e9c5a2ef8a0c/?vgnextoid=33c6aae06865a210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=c2fbed9f1a321310VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextfmt=formatDetall&lang=ca_ES
Pi pinyer (Pinus pinea)
Situació: c. Bosch i Gimpera /c. Cardenal Vives i Tutó
UTM (x,y): 426404:4583030
Núm. de catàleg: 0111-04-96
Districte: Les Corts
Propietat: Públic
Característiques:
Alçària: 16 m
Volta de canó a 1,3 m.: 1,60 m.
Capçada (diàmetre): 10 m.
Any de catalogació: 1996
Data aproximada de naixement: 1896
Valoració:
Aquest Pinus pinea, juntament amb un altre peu, formava part del paisatge rural existent a les Corts. La urbanització de la zona i l'obertura de carrers va respectar aquests exemplars a l'hora de fer les obres quedant com a testimoni del passat d'aquesta zona, malhauradament un dels exemplars ha tingut que ser talat el mes de Novembre de 2009 per senescència.
Per més informació podeu visitar L'Atles de la Biodiversitat