Planta de compostatge

camí de la múrgola
Sarrià - Sant Gervasi
08017
BARCELONALatitude: 2.0986566
Longitude: 41.4139156  • Compostatge comunitari i escolar


En aquest carrer es troba un antic viver de Parcs i Jardins, actualment hi ha el projecte d'entitats veïnals d'ubicar-hi un compostador comunitari.

Planta de compostatge

camí de la múrgola
Sarrià - Sant Gervasi / Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
08017 - BARCELONA
Com s'hi va?

En aquest carrer es troba un antic viver de Parcs i Jardins, actualment hi ha el projecte d'entitats veïnals d'ubicar-hi un compostador comunitari.