Plàtan d'ombra Jardins de Can Farrero (Arbre d'interès local)

Pg Zona Franca, 116 (Jardins de Can Farrero)
Sants - Montjuïc
08038
Barcelona

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/atles-de-biodiversitat-de-barcelona


Latitude: 2.1415112
Longitude: 41.3571263  • Arbre d'interès


Plàtan d'ombra (Platanus X hispanica)
Situació: Jardins de Can Farrero
UTM (x,y): 428303:4579050
Núm. de catàleg: 0100-03-94
Districte: Sants-Montjuïc
Propietat: Públic
Característiques:
Alçària:
Volta de canó a 1,3 m.: 1,75 m.
Capçada (diàmetre):
Any de catalogació: 1994
Data aproximada de naixement: 1894
Valoració:
El plàtan d’ombra és un dels arbres més utilitzats al medi urbà al sud d’Europa. En destaca el caràcter d’adaptació a les condicions adverses de la ciutat: contaminació, podes, substrats deficients, etc. El conjunt catalogat està integrat per dos peus de washingtònies de més de vint metres que contrasten amb una doble filera de plàtans centenaris, amb una volta de canó d’1,75 m. El conjunt s’emmarca en l’entorn de la Casa del Rellotge i forma part dels Jardins de Can Farrero.

Plàtan d'ombra Jardins de Can Farrero (Arbre d'interès local)

Pg Zona Franca, 116 (Jardins de Can Farrero)
Sants - Montjuïc / La Marina de Port
08038 - Barcelona
Com s'hi va?

 https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/atles-de-biodiversitat-de-barcelona
Plàtan d'ombra (Platanus X hispanica)
Situació: Jardins de Can Farrero
UTM (x,y): 428303:4579050
Núm. de catàleg: 0100-03-94
Districte: Sants-Montjuïc
Propietat: Públic
Característiques:
Alçària:
Volta de canó a 1,3 m.: 1,75 m.
Capçada (diàmetre):
Any de catalogació: 1994
Data aproximada de naixement: 1894
Valoració:
El plàtan d’ombra és un dels arbres més utilitzats al medi urbà al sud d’Europa. En destaca el caràcter d’adaptació a les condicions adverses de la ciutat: contaminació, podes, substrats deficients, etc. El conjunt catalogat està integrat per dos peus de washingtònies de més de vint metres que contrasten amb una doble filera de plàtans centenaris, amb una volta de canó d’1,75 m. El conjunt s’emmarca en l’entorn de la Casa del Rellotge i forma part dels Jardins de Can Farrero.