Pont de Sarajevo

Carrer d'Almassora, 732
Sant Andreu
08033
BarcelonaLatitude: 2.1892362999999
Longitude: 41.4516  • Urbanisme sostenible
  • Infraestructures protectores
  • Corredor verd urbà
  • Mur verd


El Pont de Sarajevo està projectat com un pont verd que incorpora a més altres conceptes i criteris de sostenibilitat:
 
  • És un espai urbà d’estada i no només un vial de comunicació entre barris. El Pont s’ha concebut com un pont verd de plataforma única, per pacificar del trànsit viari i com una connexió més amable entre el barri de Trinitat Vella i el de Trinitat Nova.
  • Permet la connexió dels espais verds urbans de Trinitat Vella amb Trinitat Nova i amb Collserola. Al Pont de Sarajevo, s'ha implementat un revestiment sonoreductor i un mur vegetal. El revestiment està fet d'un producte que conté un catalitzador de diòxid de titani. El diòxid de titani amb la llum del sol (procés anomenat catàlisi) actua sobre l'smog (boira contaminant) i altres contaminants atmosfèrics que s'adhereixen a la seva superfície. Els òxids de nitrogen i de sofre són neutralitzats i convertits en oxigen, aigua, diòxid de carboni, nitrat i sulfat. Les pluges arrossegaran aquests residus i per tant no requeriran un rentat amb productes químics tòxics. El mur vegetal millora la qualitat del paisatge urbà integrant-se en el conjunt d’actuacions de reordenació urbana fetes al barri, amb criteris de sostenibilitat. Les plantes i la jardineria vertical del Pont de Sarajevo, afavoreixen la biodiversitat en aquest espai i en les àrees llindants.
 

Pont de Sarajevo

Carrer d'Almassora, 732
Sant Andreu / Trinitat Vella
08033 - Barcelona
Com s'hi va?

El Pont de Sarajevo està projectat com un pont verd que incorpora a més altres conceptes i criteris de sostenibilitat:
 
  • És un espai urbà d’estada i no només un vial de comunicació entre barris. El Pont s’ha concebut com un pont verd de plataforma única, per pacificar del trànsit viari i com una connexió més amable entre el barri de Trinitat Vella i el de Trinitat Nova.
  • Permet la connexió dels espais verds urbans de Trinitat Vella amb Trinitat Nova i amb Collserola. Al Pont de Sarajevo, s'ha implementat un revestiment sonoreductor i un mur vegetal. El revestiment està fet d'un producte que conté un catalitzador de diòxid de titani. El diòxid de titani amb la llum del sol (procés anomenat catàlisi) actua sobre l'smog (boira contaminant) i altres contaminants atmosfèrics que s'adhereixen a la seva superfície. Els òxids de nitrogen i de sofre són neutralitzats i convertits en oxigen, aigua, diòxid de carboni, nitrat i sulfat. Les pluges arrossegaran aquests residus i per tant no requeriran un rentat amb productes químics tòxics. El mur vegetal millora la qualitat del paisatge urbà integrant-se en el conjunt d’actuacions de reordenació urbana fetes al barri, amb criteris de sostenibilitat. Les plantes i la jardineria vertical del Pont de Sarajevo, afavoreixen la biodiversitat en aquest espai i en les àrees llindants.