Punt d'ancoratge de bicicletes - Carrer dels Reis Catòlics, 29-31

Carrer dels Reis Catòlics, 29-31

08017
BarcelonaLatitude: 2.1017635711129
Longitude: 41.415859053528  • Aparcament de bicicletes


Punt d'ancoratge de bicicletes - Carrer dels Reis Catòlics, 29-31

Carrer dels Reis Catòlics, 29-31
08017 - Barcelona
Com s'hi va?