Retorna UB (Campus Mundet - Edifici Migdia)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
Horta - Guinardó
08035
Barcelonahttp://www.ub.edu/plasostenibilitat/etiqueta/retorna-ub/


Latitude: 2.145314612259
Longitude: 41.437529967502


Twitter

  • Instal·lació de tractament de residus
  • Membre de Barcelona + Sostenible


El punt d'interès marca la ubicació d'una de les màquines del sistema de retorn d'envasos de begudes de la Universitat de Barcelona. Amb aquest sistema, les begudes que es venen a les màquines automàtiques d’aigua i refrescos incorporen un dipòsit de 0,10€. Els diners es poden recuperar retornant l’envàs buit en qualsevol de les dues màquines de recuperació instal·lades al Campus Mundet: una es troba a l'Edifici Migdia I (planta baixa, al costat del punt d'informació), i una altra a l'edifici de Ponent (primera planta del primer vagó).

El funcionament és similar als sistemes de dipòsit, devolució i retorn implantats arreu del món, i que es coneixen per l’acrònim SDDR. Per participar-hi cal ser membre de la comunitat universitària de la Universitat de Barcelona, ja que la beguda s'ha de comprar amb el carnet UB. Així, la màquina de retorn llegeix al carnet si hem comprat prèviament alguna beguda i, si és així, ens retorna el dipòsit de 0,10€ al carnet.

Els visitants que no són de la UB, i els que no hagin comprat la beguda amb el carnet UB, també poden retornar envasos buits de begudes a les màquines de recuperació, però no recuperen el dipòsit de 0,10€.

Amb aquest sistema es vol incrementar la proporció de residus d’envasos que es recuperen a la Universitat, ja que amb els contenidors grocs de recollida selectiva no s’assoleixen resultats prou satisfactoris. L’actuació forma part de les mesures de millora ambiental incorporades en el concurs per a la concessió de l’explotació del servei de màquines de venda automàtica als centres de la UB, i forma part del Pla de Sostenibilitat de la Universitat de Barcelona.
 

Retorna UB (Campus Mundet - Edifici Migdia)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
Horta - Guinardó / Montbau
08035 - Barcelona
Com s'hi va?

 http://www.ub.edu/plasostenibilitat/etiqueta/retorna-ub/ Twitter
El punt d'interès marca la ubicació d'una de les màquines del sistema de retorn d'envasos de begudes de la Universitat de Barcelona. Amb aquest sistema, les begudes que es venen a les màquines automàtiques d’aigua i refrescos incorporen un dipòsit de 0,10€. Els diners es poden recuperar retornant l’envàs buit en qualsevol de les dues màquines de recuperació instal·lades al Campus Mundet: una es troba a l'Edifici Migdia I (planta baixa, al costat del punt d'informació), i una altra a l'edifici de Ponent (primera planta del primer vagó).

El funcionament és similar als sistemes de dipòsit, devolució i retorn implantats arreu del món, i que es coneixen per l’acrònim SDDR. Per participar-hi cal ser membre de la comunitat universitària de la Universitat de Barcelona, ja que la beguda s'ha de comprar amb el carnet UB. Així, la màquina de retorn llegeix al carnet si hem comprat prèviament alguna beguda i, si és així, ens retorna el dipòsit de 0,10€ al carnet.

Els visitants que no són de la UB, i els que no hagin comprat la beguda amb el carnet UB, també poden retornar envasos buits de begudes a les màquines de recuperació, però no recuperen el dipòsit de 0,10€.

Amb aquest sistema es vol incrementar la proporció de residus d’envasos que es recuperen a la Universitat, ja que amb els contenidors grocs de recollida selectiva no s’assoleixen resultats prou satisfactoris. L’actuació forma part de les mesures de millora ambiental incorporades en el concurs per a la concessió de l’explotació del servei de màquines de venda automàtica als centres de la UB, i forma part del Pla de Sostenibilitat de la Universitat de Barcelona.