Carrer Casp, 43, baixos
Eixample
08010
Barcelonahttp://sostrecivic.coop/


Latitude: 2.1739010257603
Longitude: 41.39203525359


Facebook
Twitter

  • Empreses d'economia social i solidària
  • Edifici sostenible
  • Instal·lació d'energia solar fotovoltaica
  • Hort urbà i jardí comunitari
  • Membre de Barcelona + Sostenible


Sostre Cívic és una iniciativa ciutadana, actualment formada per més de 600 persones sòcies, que promou alternatives d'accés i de tinença de l'habitatge, basat en el model de cessió d'ús (MCU). Formalment, està constituïda en: una associació d'utilitat pública, amb l'objectiu de fomentar la participació i l'autoorganització de la ciutadania i difondre el cooperativisme en cessió d'ús; i una cooperativa mixta d'habitatge i persones usuàries sense ànim de lucre, amb l'objectiu d'acollir els projectes d'habitatge basats en la cessió d'ús. Acollir diferents projectes facilita el suport mutu entre els projectes, garanteix el bé comú d'aquests projectes i el patrimoni, i la reinversió de possibles excedents en nou habitatge cooperatiu.

Grup Cooperatiu ECOS

Sostre Cívic

Carrer Casp, 43, baixos
Eixample / Dreta de l'Eixample
08010 - Barcelona
Com s'hi va?

 http://sostrecivic.coop/ Facebook Twitter
Sostre Cívic és una iniciativa ciutadana, actualment formada per més de 600 persones sòcies, que promou alternatives d'accés i de tinença de l'habitatge, basat en el model de cessió d'ús (MCU). Formalment, està constituïda en: una associació d'utilitat pública, amb l'objectiu de fomentar la participació i l'autoorganització de la ciutadania i difondre el cooperativisme en cessió d'ús; i una cooperativa mixta d'habitatge i persones usuàries sense ànim de lucre, amb l'objectiu d'acollir els projectes d'habitatge basats en la cessió d'ús. Acollir diferents projectes facilita el suport mutu entre els projectes, garanteix el bé comú d'aquests projectes i el patrimoni, i la reinversió de possibles excedents en nou habitatge cooperatiu.

Grup Cooperatiu ECOS