Supercruïlla de Sant Antoni

Carrer Tamarit- Carrer Comte Borrell
Eixample
08004
BarcelonaLatitude: 2.1606229
Longitude: 41.3787351  • Zones de vianants o de prioritat invertida


El programa Superilles a Sant Antoni, la transformació en marxa
El darrer trimestre del 2017, el programa Superilles a Sant Antoni fa un pas endavant amb les primeres actuacions d’urbanització de l’espai públic al voltant del mercat i continua treballant amb la concreció de millores en altres carrers de l’àmbit.

Propostes consensuades en el procés participatiu
Els treballs s’inicien després d’un procés de debat amb els veïns, comerciants i entitats de l’entorn que es va iniciar al febrer del 2017, amb la constitució del grup impulsor.
Aquest col·lectiu, format per persones i entitats representatives del barri, ha estat treballant des de l’inici de manera conjunta amb l’Ajuntament de Barcelona, amb l'objectiu de configurar quina havia de ser la proposta del model Superilles en aquest espai.
En aquest procés participatiu, també hi han participat les AFA i comerciants del barri, veïnat i col·lectius, que han intervingut en les anàlisis i el disseny de les intervencions i han col·laborat a adaptar el model a les característiques de la zona i a les necessitats concretes del barri.
Fruit d’aquest procés, s’han concretat diverses propostes d’intervenció, a curt i a llarg termini, que coincidiran amb l’entrada en funcionament del Mercat de Sant Antoni. La proposta consensuada, amb horitzó 2019, inclou urbanitzacions amb guany d’espai públic per als vianants i intervencions de millora en l’espai públic.

Millora dels entorns del mercat
L’actuació principal consisteix en la pacificació dels carrers de Tamarit i del Comte Borrell, que es duu a terme en dues fases. La primera fase afecta els trams dels carrers del Comte Borrell (entre els carrers de Floridablanca i Manso) i de Tamarit (entre els carrers de Viladomat i Urgell), que formen part del perímetre del Mercat de Sant Antoni.
Són actuacions que fusionen l’espai dels carrers amb el de les noves places recuperades del mercat i que antigament eren patis interiors sense un ús públic. Es tracta, doncs, de la recuperació d’un total de 10.196 metres quadrats d’espais públics.
Pel que fa a la vegetació, es manté l’arbrat d’alineació propi de l’Eixample i es planten espècies arbustives en franges combinades de diferents espècies. Al carrer de Tamarit, entre els carrers del Comte d’Urgell i del Comte Borrell, l’espai que es guanya a la vorera està destinat a les pèrgoles del nou mercat dominical.
La intervenció prevista a la via pública també inclou la creació d’una gran plaça pública a la cruïlla dels carrers de Tamarit i del Comte Borrell. La urbanització d’aquest espai pel que fa a la mobilitat no permet que els vehicles de motor puguin creuar la plaça (a excepció dels vehicles d’emergència). Així doncs, en aquesta zona hi circula aquell trànsit que tingui origen o destinació als edificis de l’entorn, a baixa velocitat i en convivència amb les bicicletes. Els vianants tenen tota la prioritat, i de fet es tracta d’un espai pensat perquè pugui acollir actes i trobades ciutadanes.

Supercruïlla de Sant Antoni

Carrer Tamarit- Carrer Comte Borrell
Eixample / Sant Antoni
08004 - Barcelona
Com s'hi va?

El programa Superilles a Sant Antoni, la transformació en marxa
El darrer trimestre del 2017, el programa Superilles a Sant Antoni fa un pas endavant amb les primeres actuacions d’urbanització de l’espai públic al voltant del mercat i continua treballant amb la concreció de millores en altres carrers de l’àmbit.

Propostes consensuades en el procés participatiu
Els treballs s’inicien després d’un procés de debat amb els veïns, comerciants i entitats de l’entorn que es va iniciar al febrer del 2017, amb la constitució del grup impulsor.
Aquest col·lectiu, format per persones i entitats representatives del barri, ha estat treballant des de l’inici de manera conjunta amb l’Ajuntament de Barcelona, amb l'objectiu de configurar quina havia de ser la proposta del model Superilles en aquest espai.
En aquest procés participatiu, també hi han participat les AFA i comerciants del barri, veïnat i col·lectius, que han intervingut en les anàlisis i el disseny de les intervencions i han col·laborat a adaptar el model a les característiques de la zona i a les necessitats concretes del barri.
Fruit d’aquest procés, s’han concretat diverses propostes d’intervenció, a curt i a llarg termini, que coincidiran amb l’entrada en funcionament del Mercat de Sant Antoni. La proposta consensuada, amb horitzó 2019, inclou urbanitzacions amb guany d’espai públic per als vianants i intervencions de millora en l’espai públic.

Millora dels entorns del mercat
L’actuació principal consisteix en la pacificació dels carrers de Tamarit i del Comte Borrell, que es duu a terme en dues fases. La primera fase afecta els trams dels carrers del Comte Borrell (entre els carrers de Floridablanca i Manso) i de Tamarit (entre els carrers de Viladomat i Urgell), que formen part del perímetre del Mercat de Sant Antoni.
Són actuacions que fusionen l’espai dels carrers amb el de les noves places recuperades del mercat i que antigament eren patis interiors sense un ús públic. Es tracta, doncs, de la recuperació d’un total de 10.196 metres quadrats d’espais públics.
Pel que fa a la vegetació, es manté l’arbrat d’alineació propi de l’Eixample i es planten espècies arbustives en franges combinades de diferents espècies. Al carrer de Tamarit, entre els carrers del Comte d’Urgell i del Comte Borrell, l’espai que es guanya a la vorera està destinat a les pèrgoles del nou mercat dominical.
La intervenció prevista a la via pública també inclou la creació d’una gran plaça pública a la cruïlla dels carrers de Tamarit i del Comte Borrell. La urbanització d’aquest espai pel que fa a la mobilitat no permet que els vehicles de motor puguin creuar la plaça (a excepció dels vehicles d’emergència). Així doncs, en aquesta zona hi circula aquell trànsit que tingui origen o destinació als edificis de l’entorn, a baixa velocitat i en convivència amb les bicicletes. Els vianants tenen tota la prioritat, i de fet es tracta d’un espai pensat perquè pugui acollir actes i trobades ciutadanes.