LES CLAUS PER ENTENDRE EL CANVI CLIMÀTIC.

29-05-2019
Malgrat que encara hi ha alguns que neguen la realitat, el canvi climàtic s’ha convertit en un dels principals problemas al que s’enfronta la humanitat, volem explicar de forma fácil que es el canvi climàtic.+info: 
https://acc-aturemelcanviclimatic.com/les-claus-per-entendre-el-canvi-climatic/