Park Güell - Itinerari biodiversitat

13-06-2019
Notícia publicada 2018-10-09 13:59:08

Itinerari. L'Itinerari de la Biodiversitat és una intervenció que permet al veïnat gaudir dels espais naturals, la flora i la fauna del parc, allunyant-se dels circuits turístics habituals.
Les obres del camí es van iniciar el març d’aquest any. Aquest projecte forma part del Lot 6 de les obres actualment en curs i engloba el Camí de la Pressió, el propi Itinerari de la Biodiversitat i el condicionament dels entorns de la zona de jocs infantils ubicada a la zona de l’accés lateral del carrer Olot.
El principal criteri d’intervenció d’aquest itinerari era donar resposta a una demanda del veïnat per tal de disposar d’espais naturals allunyats dels recorreguts turístics habituals, on el caminant pugui gaudir de la flora pròpia del parc, d’acord amb el catàleg històric natural del Park Güell.
La superfície total de l’àmbit d’actuació és de 1.248 m2 i correspon a tot el recorregut i límits de l’itinerari (468 m2) i a determinades zones del seu àmbit més proper on es fa la plantació de diferents espècies vegetals (780 m2). La longitud total de l’itinerari és de 195 m.
Els treballs que s’han fet a l’Itinerari de la Biodiversitat consisteixen en l’excavació de terres necessària per ubicar la nova caixa de paviment i el desmuntatge dels troncs col·locats actualment al límit de l’itinerari a la banda de mar.
Al llarg de l’Itinerari de la Biodiversitat s’hi han plantat les següents espècies vegetals: arboç (Arbutus unedo), aladern (Rhamnus alaternus), arç blanc (Crataegus monogyna), cornicabra o llentisc (Pistacea lemtiscus), marfull (Vibumum tinus), aloc (Vitex agnus-castus) i herba de Sant Jordi (Centranthus ruber) entre d’altres.
També s’han fet treballs al camí de la pressió, un camí de sauló que es fa a dins del “bosc”, preparat per recollir l’aigua de la muntanya fent canals i connectant amb el clavegueram, per evitar l’entollament d’aigua i la destrucció del camí en cas d’aiguats. Connecta el Pg. Palmeres, amb el Camí de les Llàgrimes i la Placeta Moragues.
L’Itinerari de la Biodiversitat no és una actuació aïllada sinó que s’engloba en tot un conjunt d’actuacions per potenciar la flora i la fauna del parc com:
La instal·lació d’un hotel d’insectes al novembre de 2017. L’objectiu d’aquest projecte és el de crear espais per al niu de les abelles solitàries, uns insectes que participen de forma molt important en el procés de la pol·linització, però que tenen moltes dificultats per reproduir-se i viure a les ciutats.
Aquests hotels d’insectes són una acció vinculada a la mesura de govern Infraestructura Verda Urbana. El projecte està liderat conjuntament per l’Oficina de Protecció dels Animals de Barcelona (OPAB) i amb participació d’Escoles + Sostenibles i la Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat
Alhora, es treballa amb voluntaris de la Catalan Butterfly Monitoring Scheme que monitoritzen l’Itinerari 125 – Turó del Carmel (28 espècies diferents de papallones detectades) per tal d’incorporar en un futur l’Itinerari de la Biodiversitat en els transsectes que es controlen.