Observació d'un ull de vaca

13-10-2019
Els alumnes de la classe Mn. Bosch hem observat i hem fet la dissecció d'uns ulls de vaca i de vedella que ens han portat a la classe.
Primerament hem mesurat l'ull per poder dibuixar-lo a tamany real. Hem intentat mantenir tots els detalls i pintar de la forma més semblant possible.
Després n'hem vist les característiques externes i internes. Hem fet la dissecció per poder extreure el cristal·lí i veure el seu funcionament.
Per altra banda, a la classe de laboratori, hem construït un projector d'opacs per entendre el funcionament de l'ull. Hem utilitzat una caixa de sabates, una lupa, un tub de paper de cuina, cartró i una fotografia. Ha estat una activitat molt interessant.