Suport en els domicilis

29-10-2019
Aquest projecte de la Fundació Roure ajuda a millorar la qualitat de vida de les persones grans en la seva pròpia llar i en el seu entorn més immediat a través d’accions concretes en el domicili, com la neteja de la llar, l’acompanyament, la higiene personal…
Totes les accions tenen en compte l’autonomia de la persona gran, respectant al màxim el seu parer i fomentant la seva participació en la concreció del servei sempre que es pugui.
·El projecte va destinat a persones grans:
·Que poden patir una situació econòmica precària.
·Amb malalties cròniques, incapacitats físiques i/o mentals.
·Que no es valen per elles mateixes en les seves activitats quotidianes.
·Sense familiars de referència que se’n puguin fer càrrec d’ells.
·En procés de tramitació d’ajuts públics i amb necessitats d’atenció urgents.
HORARI
Dies laborables de 8 a 20 h.