Itinerari familiar sobre canvi climàtic “La ciutat que buscava canviar”

06-11-2019
El dissabte 19 de novembre de 2019 es va celebrar l’itinerari “La ciutat que buscava canviar”, dedicat al canvi climàtic i adreçat al públic familiar i coordinat pel COAMB.
Al llarg del recorregut, teatralitzat i ple d’activitats d’educació i sensibilització ambiental, vam poder resoldre l’enigma al qual ens enfrontem per mitigar els efectes del canvi climàtic.

Gràcies a les activitats que van realitzar, els assistents van poder esbrinar que:
 
  1. És important reconèixer que l’energia solar és, a priori, inesgotable i que repercuteix en la resta d’energia, com l’eòlica. Tot i així, és necessari aplicar mecanismes per pal·liar els efectes de la calor produïda per l’energia solar, sense necessitat d’utilitzar energies convencionals. Això ho exemplifica pèrgola de la Plaça de les Glòries.
  2. És important contactar amb la natura, estimar-la i respectar-la, com ens va mostrar l’exercici fet als jardins Miquel Martí i Pol.
  3. És necessari ser conscients que els recursos són finits, i que cal moderar el consum, en especial de l’aigua, de l’energia... Com a exemple, es va poder veure l’edifici MediaTic.
  4. És important reconèixer la gran importància de la biodiversitat, a nivell econòmic, científic i ecològic, com vam veure al Jardí del Sol.
  5. Cal replantejar la nostra mobilitat i els nostres mitjans de transport, el que es contamina amb cada trajecte i preguntar-nos si fem servir el mitjà de transport adequat en cada moment. Tanmateix, cal ser conscients de l’espai urbà que s’utilitza amb cada mitjà de transport i l’impacte que això causa a la resta de persones que utilitzen aquest mateix espai. Ho vam poder veure amb Biciclot.
  6. És bàsic aprendre a compartir i fer un canvi de mentalitat: hem de passar de la cultura del “jo” a la cultura del “nosaltres”. Hem de ser més solidaris entre nosaltres i amb la resta d’éssers vius i amb la Terra, perquè d’això dependrà la nostra supervivència. Aquesta clau la vam descobrir a ConnectHort. Una proposta que creiem indispensable per a poder avançar en les mesures que ens caldrà abraçar com a societat per poder fer front als reptes del canvi climàtic.