Morera blanca

04-12-2019
La morera blanca (Morus alba) és un arbre de la família de les moràcies. Foto aquí. Aquest arbre és originari d'Àsia Central i de l'Est. Les seves fulles són font d'aliment per a la papallona de la seda (Bombix mori). El seu fruit és comestible, però no tant bo com el de la morera negra. Molt utilitzat com arbre de parc i jardins per la seva ombra. Sovint se'l poda abans no caigui la fulla per no haver d'escombar-les.