L'ajuntament es responsable de la degradació d'aquest punt

06-12-2020

Fa mes de 3 anys que porto veient a uns voluntaris plantar pins i alzines i provar de recuperar aquest espai degradat però es el propi ajuntament qui desbrossa sense cap criteri de sostenibilitat aquest turò.

Si l'ajuntamnet tingués interés en la sostenibilitat no arrasaria amb tota la vegetació sense criteri frenant l'evolució de la succesió forestal i hi haurien arbres, ja no seria la muntanya pelada, però res ha canviat en anys i anys de malbaratament d'aquest espai...