Les aigües del Coll


  • Font de beure d'interès patrimonial
  • Font ornamental
  • Indret cultural

Al barri del Coll – Vallcarca, sempre hi ha hagut un bon abastiment d’aigua, obtinguda de fonts naturals, deus, pous artesans i en moltes ocasions la incontrolable i desaprofitada aigua de la pluja, formant veritables rieres i torrenteres, que moltes d’elles han donat nom als carrers del barri. Aquest itinerari us permetrà descobrir fonts, pous i deus.
Aquest itinerari ha estat creat per joves representants de 10 comunitats autonòmiques participants a la II Conferència Estatal de Joves Tinguem Cura del Planeta organitzat per la Xarxa d'Escoles per la Sostenibilitat de Catalunya (XESC).

Punts d'interès de l'itinerari   x 6

Finca Sansalvador

Font Rubia

Font del Remei

Font de Sant Salvador

Font de les columnes

Mas Falcó - Aqüeducte de Turull

Les aigües del Coll

Gràcia
Al barri del Coll – Vallcarca, sempre hi ha hagut un bon abastiment d’aigua, obtinguda de fonts naturals, deus, pous artesans i en moltes ocasions la incontrolable i desaprofitada aigua de la pluja, formant veritables rieres i torrenteres, que moltes d’elles han donat nom als carrers del barri. Aquest itinerari us permetrà descobrir fonts, pous i deus.
Aquest itinerari ha estat creat per joves representants de 10 comunitats autonòmiques participants a la II Conferència Estatal de Joves Tinguem Cura del Planeta organitzat per la Xarxa d'Escoles per la Sostenibilitat de Catalunya (XESC).