Font de les columnes

Park Güell
Gràcia
08024
BarcelonaLatitude: 2.1521580581971
Longitude: 41.414237326738  • Font de beure d'interès patrimonial


Sota la sala hipòstila del Park Güell, es pot trobar un dipòsit que emmagatzema l'aigua de la pluja. Aquesta aigua era molt bona i sana.

Font de les columnes

Park Güell
Gràcia / La Salut
08024 - Barcelona
Com s'hi va?

Sota la sala hipòstila del Park Güell, es pot trobar un dipòsit que emmagatzema l'aigua de la pluja. Aquesta aigua era molt bona i sana.

Itineraris que contenen aquest punt d'interès   x 1