Consell Superior d'Investigacions Científiques - CSIC

Carrer Egipcíaques, 15
Ciutat Vella
08001
Barcelonahttp://www.dicat.csic.es/dicat/ca/


Latitude: 2.1689445
Longitude: 41.3808278


Facebook
Twitter

  • Institució o centre de recerca
  • Membre de Barcelona + Sostenible


L'Agència Estatal Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) és la major institució pública dedicada a la investigació a Espanya i la tercera d'Europa. Adscrita al Ministeri d'Economia i Competitivitat, a través de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, el seu objectiu fonamental és desenvolupar i promoure investigacions en benefici del progrés científic i tecnològic, per a això està oberta a la col · laboració amb entitats espanyoles i estrangeres. Segons el seu Estatut (article 4), té com a missió el foment, coordinació, desenvolupament i difusió de la investigació científica i tecnològica, de caràcter pluridisciplinar, amb la finalitat de contribuir a l'avanç del coneixement i al desenvolupament econòmic, social i cultural, així com a la formació de personal i l'assessorament d'entitats públiques i privades en aquesta matèria.

El CSIC té un paper central en la política científica i tecnològica, ja que abasta des de la investigació bàsica a la transferència del coneixement al sector productiu. El motor de la investigació el formen els seus centres i instituts, distribuïts per totes les comunitats autònomes, i els seus més de 15.000 treballadors, dels quals més de 3.000 són investigadors en plantilla i altres tants doctors i científics en formació. El CSIC compta amb el 6 per cent del personal dedicat a la Recerca i el Desenvolupament a Espanya, que genera aproximadament el 20 per cent de la producció científica nacional. A més, gestiona un conjunt d'importants infraestructures, la xarxa més completa i extensa de biblioteques especialitzades i compta amb unitats mixtes de recerca.


Entitat signant del Compromís ciutadà per la Sostenibilitat

Consell Superior d'Investigacions Científiques - CSIC

Carrer Egipcíaques, 15
Ciutat Vella / El Raval
08001 - Barcelona
Com s'hi va?

 http://www.dicat.csic.es/dicat/ca/ Facebook Twitter
L'Agència Estatal Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) és la major institució pública dedicada a la investigació a Espanya i la tercera d'Europa. Adscrita al Ministeri d'Economia i Competitivitat, a través de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, el seu objectiu fonamental és desenvolupar i promoure investigacions en benefici del progrés científic i tecnològic, per a això està oberta a la col · laboració amb entitats espanyoles i estrangeres. Segons el seu Estatut (article 4), té com a missió el foment, coordinació, desenvolupament i difusió de la investigació científica i tecnològica, de caràcter pluridisciplinar, amb la finalitat de contribuir a l'avanç del coneixement i al desenvolupament econòmic, social i cultural, així com a la formació de personal i l'assessorament d'entitats públiques i privades en aquesta matèria.

El CSIC té un paper central en la política científica i tecnològica, ja que abasta des de la investigació bàsica a la transferència del coneixement al sector productiu. El motor de la investigació el formen els seus centres i instituts, distribuïts per totes les comunitats autònomes, i els seus més de 15.000 treballadors, dels quals més de 3.000 són investigadors en plantilla i altres tants doctors i científics en formació. El CSIC compta amb el 6 per cent del personal dedicat a la Recerca i el Desenvolupament a Espanya, que genera aproximadament el 20 per cent de la producció científica nacional. A més, gestiona un conjunt d'importants infraestructures, la xarxa més completa i extensa de biblioteques especialitzades i compta amb unitats mixtes de recerca.


Entitat signant del Compromís ciutadà per la Sostenibilitat