Depana, lliga per a la defensa del patrimoni natural

Carrer de Sant Salvador, 97
Gràcia
08024
Barcelonahttp://www.depana.org


Latitude: 2.1556404
Longitude: 41.4081584


Facebook
Twitter

  • Entitat ambiental
  • Membre de Barcelona + Sostenible


És una associació catalana sense ànim de lucre de ciutadans i ciutadanes que actua per a la defensa, l'estudi i la conservació del patrimoni natural, alhora que promou la concepció globalitzadora dels problemes que afecten les espècies i els ecosistemes. Entitat signant del Compromís ciutadà per la Sostenibilitat i membre de la UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Natura).

Depana, lliga per a la defensa del patrimoni natural

Carrer de Sant Salvador, 97
Gràcia / Vila de Gràcia
08024 - Barcelona
Com s'hi va?

 http://www.depana.org Facebook Twitter
És una associació catalana sense ànim de lucre de ciutadans i ciutadanes que actua per a la defensa, l'estudi i la conservació del patrimoni natural, alhora que promou la concepció globalitzadora dels problemes que afecten les espècies i els ecosistemes. Entitat signant del Compromís ciutadà per la Sostenibilitat i membre de la UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Natura).

Itineraris que contenen aquest punt d'interès   x 1