Font del Cuento

carrer Garriga i Roca, 1
Horta - Guinardó
08041
BarcelonaLatitude: 2.170342939148
Longitude: 41.419354018789  • Font de beure d'interès patrimonial
  • Indret cultural


La Font del Cuento ubicada a l'interior del Parc del Guinardó és un dels elements històrics i més popular del barri. Aquesta font era el punt de trobada de molts veïns i veïnes de la zona que anaven a buscar aigua i a fer fontades. L'aigua de la font provenia del subsòl i es conduia a la font gràcies a una mica que avui dia es conserva tot i q ue està tancada. Aquesta mina va servir com a refugi dels atacs aeris durant la Guerra Civil.
Respecte al seu nom, hi ha dos versions: la primera diu que la font rajava poca aigua i es feien llargues cues per poder recollir l'aigua i per fer més amena l'espera, s'explicaven històries. La segona diu que el nom prové de "fer cuento" que era com es deia als jocs amorosos dels enamorats que s'amagaven al parc.
Avui dia, la font no raja.
 

Font del Cuento

carrer Garriga i Roca, 1
Horta - Guinardó / El Guinardó
08041 - Barcelona
Com s'hi va?

La Font del Cuento ubicada a l'interior del Parc del Guinardó és un dels elements històrics i més popular del barri. Aquesta font era el punt de trobada de molts veïns i veïnes de la zona que anaven a buscar aigua i a fer fontades. L'aigua de la font provenia del subsòl i es conduia a la font gràcies a una mica que avui dia es conserva tot i q ue està tancada. Aquesta mina va servir com a refugi dels atacs aeris durant la Guerra Civil.
Respecte al seu nom, hi ha dos versions: la primera diu que la font rajava poca aigua i es feien llargues cues per poder recollir l'aigua i per fer més amena l'espera, s'explicaven històries. La segona diu que el nom prové de "fer cuento" que era com es deia als jocs amorosos dels enamorats que s'amagaven al parc.
Avui dia, la font no raja.