Pati de xarxes

3, Palau de Mar
Ciutat Vella
Espanya
Plaça de Pau VilaLatitude: 2.1862665794984
Longitude: 41.380390292699  • Tallers de reparació


Aquest espai està reservat per reparar les xarxes. La feina la fan els xarxers. Es tracta d'una professió pràcticament d'artesania. Les xarxes pateixen continus trencaments durant el seu ús i s'han de cosir de nou per a que no perdin eficàcia.

Pati de xarxes

3, Palau de Mar
Ciutat Vella / La Barceloneta
Espanya - Plaça de Pau Vila
Com s'hi va?

Aquest espai està reservat per reparar les xarxes. La feina la fan els xarxers. Es tracta d'una professió pràcticament d'artesania. Les xarxes pateixen continus trencaments durant el seu ús i s'han de cosir de nou per a que no perdin eficàcia.

Itineraris que contenen aquest punt d'interès   x 2