Confraria de pescadors

Moll de Pescadors, s/n
Ciutat Vella
08039
Barcelonahttp://www.confrariapescadorsbarcelona.com/


Latitude: 2.186211
Longitude: 41.3752194


Facebook

  • Comerç de proximitat de productes locals


És una corporació de dret públic, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats, està constituïda per temps indefinit i exerceix la representació del sector pesquer i l'activitat extractiva pesquera en l'àmbit territorial de la ciutat de Barcelona, es regeix mitjançant Estatuts propis, que aprova la Junta General, màxim òrgan de govern de l'Entitat.

Avui continua, igual que porta fent des de la seva fundació, ajudant a que tot funcioni correctament perquè la ciutat de Barcelona pugui gaudir d'un peix i marisc fresc de qualitat cada dia.

Confraria de pescadors

Moll de Pescadors, s/n
Ciutat Vella / La Barceloneta
08039 - Barcelona
Com s'hi va?

 http://www.confrariapescadorsbarcelona.com/ Facebook
És una corporació de dret públic, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats, està constituïda per temps indefinit i exerceix la representació del sector pesquer i l'activitat extractiva pesquera en l'àmbit territorial de la ciutat de Barcelona, es regeix mitjançant Estatuts propis, que aprova la Junta General, màxim òrgan de govern de l'Entitat.

Avui continua, igual que porta fent des de la seva fundació, ajudant a que tot funcioni correctament perquè la ciutat de Barcelona pugui gaudir d'un peix i marisc fresc de qualitat cada dia.

Itineraris que contenen aquest punt d'interès   x 2