Solucions Integrals de Residus S.A. (SIRESA)
http://www.siresa.cat


Latitude: 0
Longitude: 0  • Organització amb certificació ambiental
  • Xarxa de distribució de fred i calor
  • Membre de Barcelona + Sostenible


Treballem en dos grans àmbits relacionats amb el sector dels residus municipals: l'explotació d'instal·lacions de deixalleries / punts verds i projectes de consultoria, sensibilització i formació ambiental.
Solucions Integrals per als Residus, S.A. (SIRESA) és una societat participada al 100% per TERSA que té com principals objectius la realització d'un ampli ventall de serveis relacionats amb la gestió dels residus municipals.

Entre els serveis que oferim destaquen la gestió de deixalleries i punts verds i la logística associada a aquestes instal·lacions, la gestió de les instal·lacions fotovoltaiques de la ciutat de Barcelona, i els projectes i campanyes de sensibilització i formació ambiental.

Tots aquests serveis s'estructuren en dos grans àmbits d'actuació:

GESTIÓ D'INSTAL·LACIONS
Xarxa de Punts Verds de Barcelona
Xarxa de Deixalleries de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

ASSESSORIA I CONSULTORIA AMBIENTAL
Serveis de Consultoria, Inspecció i Formació Ambiental
Barcelona + Sostenible
 

Solucions Integrals de Residus S.A. (SIRESA)


 http://www.siresa.cat
Treballem en dos grans àmbits relacionats amb el sector dels residus municipals: l'explotació d'instal·lacions de deixalleries / punts verds i projectes de consultoria, sensibilització i formació ambiental.
Solucions Integrals per als Residus, S.A. (SIRESA) és una societat participada al 100% per TERSA que té com principals objectius la realització d'un ampli ventall de serveis relacionats amb la gestió dels residus municipals.

Entre els serveis que oferim destaquen la gestió de deixalleries i punts verds i la logística associada a aquestes instal·lacions, la gestió de les instal·lacions fotovoltaiques de la ciutat de Barcelona, i els projectes i campanyes de sensibilització i formació ambiental.

Tots aquests serveis s'estructuren en dos grans àmbits d'actuació:

GESTIÓ D'INSTAL·LACIONS
Xarxa de Punts Verds de Barcelona
Xarxa de Deixalleries de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

ASSESSORIA I CONSULTORIA AMBIENTAL
Serveis de Consultoria, Inspecció i Formació Ambiental
Barcelona + Sostenible